LED8PAR20/DIM/830/FL36 (6PK) - SYLVANIA - 725710

SYLVANIA - LED8PAR20/DIM/830/FL36 (6PK) - 725710