39PAR20/HAL/FL30/2 120V (10PK) - SYLVANIA - 161053

SYLVANIA - 39PAR20/HAL/FL30/2 120V (10PK) - 161053